Artykuły

Nie stracić z oczu człowieka – apel ws. negocjacji dyrektywy CSDD
Eksperci PIHRB i Frank Bold przekonują, że dyrektywa CSDD wciąż ma szansę stać się skutecznym narzędziem zapobiegania naruszeniom praw człowieka. 
WIĘCEJ
Pierwszy kompleksowy przewodnik po raportowaniu ESG według nowych europejskich standardów. Frank Bold współautorem wytycznych
Nowy przewodnik, opracowany dla praskiej giełdy, m.in. przez ekspertów Frank Bold, pomoże firmom poruszać się po europejskich zasadach raportowania zrównoważonego rozwoju. ESG Reporting Guidelines są pierwszymi kompleksowymi wytycznymi dotyczącymi raportowania zrównoważonego rozwoju w ramach nowych unijnych standardów (ESRS), które zostały opublikowane w listopadzie ubiegłego roku.
WIĘCEJ
Wytyczne ONZ i OECD nie są tylko miękkimi regulacjami
1 lutego br. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przeprowadziło webinarium "Wyzwania raportowania rocznego – Minimalne Gwarancje". Na pytania Roberta Wąchały, wiceprezesa SEG o procesy należytej staranności i status wytycznych ONZ i OECD dla spółek odpowiadał Bartosz Kwiatkowski, prawnik i dyrektor Fundacji Frank Bold. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie najważniejszych wniosków z tego spotkania.
WIĘCEJ
Przyjęto pierwszy zestaw standardów ESRS
Działająca przy EFRAG-u Sustainability Reporting Board przyjęła komplet 12 europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS). Za kilka dni trafią one do Komisji Europejskiej, a do końca czerwca 2023 r. zostaną wydane w formie aktów delegowanych. Zaczną obowiązywać spółki przy sporządzaniu raportów na temat zrównoważonego rozwoju od 2024 r.
WIĘCEJ
Opublikowano Ostateczny raport dot. minimalnych gwarancji 
W 2023 r. spółki będą miały obowiązek zaraportować, czy przestrzegają tzw. minimalnych gwarancji, o których mówi Taksonomia UE. Gwarancje te to między innymi przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dot. praw człowieka i biznesu.
WIĘCEJ
Porozumienie w sprawie unijnej dyrektywy CSRD: pięć kluczowych zmian i niewykorzystane szanse
Trilog pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem i Radą zakończył się w czerwcu porozumieniem w sprawie unijnej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). CSRD zobowiązuje duże europejskie przedsiębiorstwa do transparentności w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ryzyk i szans, jakie niesie ich działalność. Podsumowujemy główne ustalenia porozumienia.
WIĘCEJ
Porozumienie UE w sprawie zasad sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Państwa członkowskie muszą zapewnić szybkie wdrożenie
‍Komisja Europejska, Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowej unijnej dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która precyzuje obowiązki w zakresie ujawniania informacji spoczywające na dużych przedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie, a także nakazuje opracowanie i przyjęcie obowiązkowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG).
WIĘCEJ
Strategia REPowerEU przyspiesza zieloną transformację
W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, Komisja Europejska opublikowała pod koniec maja plan REPowerEU, który ma na celu rozwiązanie kryzysu cen paliw i bezpieczeństwa energetycznego. REPowerEU zwiększa tempo zielonej transformacji i potwierdza, że droga do zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa leży w jak najszybszym przejściu na odnawialne źródła energii.
WIĘCEJ
Europejskie a światowe standardy raportowania ESG. Czym się różnią i co oznaczają dla biznesu?
Niespójne jak dotąd raportowanie ESG doczeka się wkrótce ujednolicenia zasad. Komisja Europejska, za pośrednictwem EFRAG, pracuje nad wspólnymi standardami raportowania dla rynku unijnego. Ponieważ jednak dane ESG są wymagane przez inwestorów na całym świecie, standardy sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju są również opracowywane na poziomie globalnym.
WIĘCEJ
Korzyści finansowe z obowiązkowego raportowania ESG przewyższają jego koszty
Jak wynika z najnowszych badań, raportowanie danych o zrównoważonym rozwoju zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw i obniża koszty ich funkcjonowania. Dotyczy to także małych i średnich firm. Dlaczego zrównoważony rozwój staje się tak ważny?
WIĘCEJ
Opublikowano unijną propozycję standardów raportowania, eksperci Frank Bold wśród autorów
Przedsiębiorstwa mogą już zapoznać się z projektem standardów sprawozdawczości ws. zrównoważonego rozwoju (ESRS), zgodnie z którymi będą raportować w najbliższych latach. Projekt został opracowany przez EFRAG Project Task Force przy udziale dwojga przedstawicieli Frank Bold
WIĘCEJ
Raportowanie informacji dotyczących klimatu i praw człowieka: pozytywne trendy, ale i braki w danych
Badanie Frank Bold z 2021 r. dotyczące ujawniania informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju przez 250 przedsiębiorstw wskazuje na pozytywne trendy w raportowaniu ESG, ale także sygnalizuje luki w danych, które zagrażają procesowi przechodzenia na bardziej zrównoważoną gospodarkę.
WIĘCEJ
ESG do szuflady? Wręcz przeciwnie – wojna w Ukrainie zwiększa pilność zielonej transformacji
Wojna w Ukrainie wyraźnie pokazuje, że obecne uzależnienie Europy od paliw kopalnych z Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i stwarza poważne ryzyko gospodarcze.
WIĘCEJ
Nowa dyrektywa UE zobowiąże duże firmy do zajęcia się ryzykiem ochrony środowiska
Pod koniec lutego Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie due diligence w obszarze zrównoważonego rozwoju.
WIĘCEJ
10 najważniejszych punktów nowych europejskich standardów sprawozdawczości
Po co powstają nowe europejskie standardy sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG) i co się w nich znajdzie? 10 najważniejszych punktów.
WIĘCEJ
Jakie dane przedsiębiorcy powinni raportować w zakresie zrównoważonego rozwoju?
Przejrzeliśmy setki stron dokumentów technicznych i przygotowaliśmy kompleksowe zestawienie wymogów dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z przygotowywanymi regulacjami unijnymi.
WIĘCEJ
Zielone obligacje: nowy, obiecujący sposób pozyskiwania kapitału dla inwestorów
Jednym z ważnych aktualnych trendów w świecie biznesu jest transformacja gospodarki w kierunku działań zrównoważonych, które coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowania inwestorów i banków, którzy postrzegają je jako znaczące możliwości inwestycyjne. Jednym z mechanizmów tego trendu są tzw. zielone obligacje i zielone kredyty.
WIĘCEJ

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się