Minimalne gwarancje

Udzielimy wsparcia we wdrożeniu minimalnych gwarancji

Nawet najbardziej ekologiczna działalność, służąca choćby adaptacji do zmian klimatu, nie może zostać uznana za zrównoważoną środowiskowo, jeżeli nie jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami. Oznacza to, że działalność taka nie może korzystać z korzyści wynikających z taksonomii i związanych z nią zielonych instrumentów finansowych.

Minimalne gwarancje to procedury stosowane przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, które mają zapewnić przestrzeganie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, zasad i praw określonych w ośmiu podstawowych konwencjach wskazanych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz zasad i praw określonych w Międzynarodowej karcie praw człowieka.

Celem wprowadzenie minimalnych gwarancji było zapobiegnięcie sytuacji, w której pewne działania są klasyfikowane jako zrównoważone, mimo że podmiot, który je prowadzi, narusza podstawowe prawa człowieka,  prawa pracowników czy regulacje i standardy dot. antykorupcji i kwestii podatkowych.lub (iii) zasady dobrego zarządzania, takie jak pomiary antykorupcyjne lub nieagresywne planowanie podatkowe.

Co możemy dla Ciebie zrobić

  • Przeprowadzimy audyt obecnego stanu wdrożenia minimalnych gwarancji w przedsiębiorstwie i przygotujemy raport ze wskazaniem niezbędnych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
  • Przeprowadzimy szkolenie - dla członków zarządu i pracowników odpowiednich departamentów - wyjaśniające czym są minimalne gwarancje, jak można je wdrożyć i w jaki sposób wykazać ich przestrzeganie.
  • Wesprzemy przedsiębiorstwo w procesie wdrażania minimalnych gwarancji i opracowywaniu odpowiednich procedur i polityk, a także dokumentów sprawozdawczych.
  • Przeprowadzimy monitoring stosowania procedur służących przestrzeganiu minimalnych gwarancji.

Dlaczego warto wybrać akurat nas? Zmieniamy świat, wspierając odpowiedzialny biznes

Dziś o ESG mówi każdy, ale grupa ekspertów Frank Bold zajmuje się aktywnie zagadnieniami odpowiedzialnego biznesu i raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju już od ponad 10 lat, od momentu powstania naszego oddziału w Brukseli.

Regulacjami składającymi się na minimalne gwarancje zajmujemy się w Polsce od ponad 6 lat, zanim stały się one elementem taksonomii i zanim zaczęto mówić o raportowaniu ESG. Prowadzimy szkolenia, monitorujemy przestrzeganie wytycznych OECD i ONZ przez przedsiębiorstwa, pomagamy w procesach wypracowywania i wdrażania odpowiednich polityk, współpracujemy z organami odpowiedzialnymi za przestrzeganie wytycznych.

Frank Bold - měníme svět odpovědným podnikáním
Mamy bezpośrednie doświadczenie w pracy z instytucjami europejskimi, gdzie nasi prawnicy są zaangażowani w rozwój pakietu legislacyjnego dotyczącego raportowania zrównoważonego rozwoju oraz taksonomii UE.
Więcej o Frank Bold

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału? Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ
ESG monitoring - provedeme vás 
změnami legislativy a navrhneme plán reportingu.

Monitoring ESG

Przeprowadzimy przedsiębiorstwo przez zmiany w przepisach prawnych i opracujemy plan na terminowe raportowanie ESG.

WIĘCEJ