Przyjęto pierwszy zestaw standardów ESRS

Projekt standardów został opracowany przez EFRAG przy udziale dwojga przedstawicieli Frank Bold – Filipa Gregora, szefa działu odpowiedzialnych spółek oraz Joanne Houston z brukselskiego biura Frank Bold. Od kwietnia do sierpnia tego roku trwały konsultacje społeczne projektu, a po nich – faza nanoszenia ostatecznych poprawek.  

– Konsultacje społeczne przyniosły spore zmiany do pierwotnej propozycji standardów. Przede wszystkim udało się uprościć niektóre wskaźniki oraz ograniczyć ich liczbę, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu ich szczegółowości. Pozwoli to z jednej strony spółkom łatwiej poruszać się po standardach i przygotować raporty, z drugiej zagwarantuje, że dostarczą one istotnych informacji dla interesariuszy– powiedział Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold.

Równolegle z opracowywaniem standardów trwały prace nad dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości ws. zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa (CSRD). Zgodnie ze wstępną propozycją Komisji rozszerzono obowiązek raportowania na wszystkie duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników oraz na małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Więcej na ten temat w naszym artykule. 10 listopada 2022 r. tekst dyrektywy przyjął Parlament Europejski.

–  Nadchodzące zmiany w obszarze raportowania ESG to nie tylko wzrost jakości publikowanych danych, poprawa ich istotności i porównywalności, ale przede wszystkim szansa dla spółek i europejskiej gospodarki. Spółki, identyfikując istotne informacje, będą w stanie szybciej zaadaptować się do zmieniającej się rzeczywistości, pozyskać nowe finansowanie, uodpornić swój model biznesowy na nadchodzące kryzysy środowiskowe i zwiększyć swoją konkurencyjność – powiedział Bartosz Kwiatkowski.

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ