Korzyści finansowe z obowiązkowego raportowania ESG przewyższają jego koszty

Jak wynika z najnowszych badań, raportowanie danych o zrównoważonym rozwoju zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw i obniża koszty ich funkcjonowania. Dotyczy to także małych i średnich firm. Dlaczego zrównoważony rozwój staje się tak ważny?
W 2022 r. Unia Europejska przyjmie dyrektywę dotyczącą sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), która czterokrotnie zwiększy liczbę podmiotów objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego. Wypełnienie nowych obowiązków będzie miało kluczowe znaczenie dla możliwości wykorzystania przez firmy perspektyw biznesowych, które niosą unijna strategia zrównoważonego finansowania oraz Zielony Ład – bez raportowania danych ESG firmy nie będą mogły uzyskać dostępu do środków finansowych wspierających zrównoważone działania.
Ocena skutków dyrektywy CSRD przeprowadzona przez Komisję Europejską oraz powiązane z nią badania Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS) pokazują, że obowiązkowe raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju nie stanowi znacznego obciążenia finansowego, a także prowadzi do zmniejszenia kosztów w perspektywie średnio- i długoterminowej.  
Obliczono, że dodatkowy lub przyrostowy koszt wynikający z realizacji nowych obowiązków wyniesie średnio zaledwie 0,005 proc. obrotu w pierwszym roku, a w kolejnych latach ulegnie dalszemu zmniejszeniu. Zgodnie z oceną skutków regulacji, CSRD przyniesie przedsiębiorstwom średnio od 24,2 tys. do 41,7 tys. euro oszczędności rocznie w związku z optymalizacją wykonywania obowiązków informacyjnych. 

Wspólne normy europejskie przyniosą oszczędności

Dyrektywa CSRD i będące w przygotowaniu europejskie standardy sprawozdawczości określą, jakie dane dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny być raportowane przez firmy, a także uproszczą proces pozyskiwania danych od partnerów biznesowych i dostawców. Nowa dyrektywa zmniejszy również ilość dodatkowych informacji ESG wymaganych przez coraz większą liczbę banków, inwestorów, agencji ratingowych i innych podmiotów. Korzyści płynące ze sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dodatkowo zwiększa unijna strategia zrównoważonego finansowania, w ramach której UE przeznaczy bilion euro rocznie na wsparcie działań proekologicznych.
Raportowanie ESG to lepsze zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na informacje o zrównoważonym rozwoju ze strony różnych podmiotów jest faktycznym kosztem dla biznesu. Ustanowienie jednolitych wymagań w zakresie raportowania pozwoli na minimalizowanie tych kosztów. Z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie CSRD wynika, że 80 proc. firm przygotowujących raporty poparło ustanowienie wspólnych standardów raportowania.  
Co więcej, raportowanie ESG pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem. Dwie trzecie firm badanych przez CEPS uznało, że integrowanie zrównoważonego rozwoju z kontrolą ryzyka finansowego jest korzystne dla ich interesów.

Korzyści dla wszystkich firm w Europie

Dowodów na to, że rzetelne raportowanie ESG przynosi korzyści firmom, dostarczają także inne badania prowadzone w krajach unijnych. Na przykład nowe badanie z Rumunii pokazuje, że jakość raportowania zrównoważonego rozwoju pozytywnie koreluje z rozwojem przedsiębiorstw.
Wprowadzenie wspólnych zasad raportowania popierają także małe i średnie przedsiębiorstwa. Z ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Banków Niemieckich wynika, że 75 proc. małych i średnich przedsiębiorstw z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE chce rozszerzyć zakres wymogów dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak aby objąć nimi także ich sektor. Poszukują one wskazówek dotyczących właściwego raportowania ESG, aby uzyskać dostęp do zrównoważonego finansowania. Dlatego nie chcą być pominięte w nowych przepisach, które mają zapewnić firmom takie wytyczne.
Firmy coraz lepiej radzą sobie z raportowaniem ESG, jednak wciąż brakuje kluczowych danych.
Obecne zasady sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju opierają się na dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) z 2018 r., która wymaga od dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie ujawniania istotnych informacji na temat ich wpływu na klimat, środowisko i prawa człowieka, a także sposobów przeciwdziałania korupcji. Jednak jak pokazuje analiza raportów ESG spółek, którą w 2021 r. przeprowadziła koordynowana przez Frank Bold Alliance for Corporate Transparency, pozytywnym trendom w zakresie raportowania wciąż towarzyszy brak kluczowych danych. 

Przeprowadzanie firm przez zmiany

Eksperci Frank Bold od 10 lat pracują nad raportowaniem ESG bezpośrednio w Brukseli, a obecnie są zaangażowani w rozwój standardów raportowania w ramach grupy zadaniowej projektu EFRAG ds. standardów raportowania zrównoważonego rozwoju w UE. Dzięki swojej rozległej wiedzy potrafią przygotować firmy do zmian legislacyjnych i wesprzeć je w wykorzystaniu możliwości, jakie daje Zielony Ład.
Frank Bold przeprowadzi firmy przez zmiany w prawie, wesprze je w określeniu zasad wysokiej jakości raportowania ESG. Deweloperom nieruchomości eksperci Frank Bold pomogą dostosować projekty do kryteriów unijnego rozporządzenia w sprawie taksonomii, zaś funduszom nieruchomości ułatwimy proces przejścia portfela do nowego standardu Green Fund.  
Sprawdź, jak Frank Bold może Ci pomóc.  

Skontaktuj się z nami

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ