Opublikowano unijną propozycję standardów raportowania, eksperci Frank Bold wśród autorów

Przedsiębiorstwa mogą już zapoznać się z projektem standardów sprawozdawczości ws. zrównoważonego rozwoju (ESRS), zgodnie z którymi będą raportować w najbliższych latach. Projekt został opracowany przez EFRAG Project Task Force przy udziale dwojga przedstawicieli Frank Bold – Filipa Gregora, szefa działu odpowiedzialnych spółek oraz Joanne Houston z brukselskiego biura Frank Bold. Oboje będą dalej uczestniczyć w pracach nad rozwojem standardów sprawozdawczości przedsiębiorstw w ramach nowo utworzonego EFRAG Sustainability Pillar.
Grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele Frank Bold, zakończyła prace nad jednolitymi standardami pod koniec kwietnia 2022 r. i opublikowała ich propozycje, które do 8 sierpnia 2022 r. będą poddawane konsultacjom społecznym. Finalizacja standardów będzie kontynuowana przez nowo utworzony EFRAG Sustainability Pillar, również z udziałem ekspertów z Frank Bold.  
W marcu Filip Gregor został powołany do Rady ds. Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju EFRAG, która będzie odpowiedzialna za rozwój standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w tym za doradztwo dla Komisji Europejskiej.  
Joanne Houston z brukselskiego biura Frank Bold również będzie kontynuować pracę nad standardami jako członkini nowo utworzonej Grupy Ekspertów Technicznych EFRAG. Grupa ta będzie odpowiedzialna za doradztwo techniczne w zakresie projektów standardów oraz zapewnienie łączności pomiędzy sprawozdaw.
Wiążące standardy unijne sprawozdawczości ws. zrównoważonego rozwoju mają zostać przyjęte w pierwszej połowie 2023 r. Przedsiębiorstwa na europejskim rynku wewnętrznym powinny zacząć raportować zgodnie z nimi już w 2024 roku.
Równolegle z opracowywaniem standardów trwają międzyinstytucjonalne negocjacje (tzw. trilogi) pomiędzy Radą, Parlamentem i Komisją w sprawie dyrektywy sprawozdawczości ws. zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa (CSRD). Ostateczna treść dyrektywy będzie znana prawdopodobnie do końca maja 2022 r. Zgodnie ze wstępną propozycją Komisji obowiązek raportowania ma zostać rozszerzony na wszystkie duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników oraz na małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie.

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ