5 mitów wokół raportowania i standardów ESG

Raportowanie ESG to temat, który dotyczy coraz większej liczby polskich firm. Obowiązek raportowania spoczywa w chwili obecnej na dużych przedsiębiorstwach. W najbliższych latach zacznie się z nim mierzyć szereg średnich i mniejszych firm. Niektóre z nich będą szukać „tańszych” pieniędzy od banków lub inwestorów. Inne znajdą się w łańcuchach dostaw firm, które mają obowiązek raportowania.
Jakie są najczęstsze mity na temat raportowania ESG? Wybieramy te najpopularniejsze i wyjaśniamy, jak jest naprawdę.

Mit 1: CSRD (czyli dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) wprowadza dla przedsiębiorstw obowiązek ograniczenia emisji i podejmowania innych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Prawda: Przedsiębiorstwa zobowiązane są komunikować swoje własne cele w obszarach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

CSRD ma na celu zapewnienie przejrzystości. Nie określa ona jednak konkretnych działań, które muszą podjąć przedsiębiorstwa. Nie są one zobowiązane do poprawy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Są zobligowane jedynie do przedstawiania informacji na ten temat zgodnie ze standardami europejskimi. Jest to istotne dla funkcjonowania zrównoważonych finansów i ograniczania greenwashingu.

Przedsiębiorstwa nie muszą też przyjmować konkretnych celów, polityk i środków. Standardy ESG określają jedynie, w jaki sposób firmy powinny o swoich celach informować. Przedsiębiorstwo jednak może po prostu oświadczyć, że nie przyjęło żadnego celu.

W związku z tym, niektóre zgłaszane informacje (na przykład dotyczące ładu korporacyjnego i strategii) opierają się na tym, co jest istotne z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa w zakresie możliwych do wystąpienia ryzyk i ich wpływu na funkcjonowanie podmiotu.. Standardy wymagają od przedsiębiorców analizy zagrożeń związanych z transformacją klimatyczną oraz istotnego wpływu na ludzi i środowisko w łańcuchu . Podmiotami, które zweryfikują, jak dany przedsiębiorca porusza się w obszarze ESG i jakie stawia cele, będą de facto inwestorzy, banki lub partnerzy biznesowi, którzy na podstawie raportów mogą zdecydować o udzieleniu finansowania lub dalszej współpracy.

Mit 2: Obowiązkowa sprawozdawczość będzie zbyt kosztowna dla przedsiębiorstw i obniży ich konkurencyjność.

Prawda: Analizy pokazują zupełnie odwrotny trend.

Najnowsza analiza kosztów i korzyści przeprowadzona przez EFRAG (Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej) wraz z oceną wpływu CSRD pokazuje, że dodatkowy koszt obowiązkowej sprawozdawczości ESG będzie bardzo mały w stosunku do całkowitych kosztów i będzie proporcjonalny do wielkości przedsiębiorstwa.

Zgodnie z najnowszym badaniem większość ankietowanych przedsiębiorstw oczekuje, że sprawozdawczość ESG doprowadzi do lepszej koordynacji i współpracy między podmiotami w łańcuchach wartości oraz że bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące gromadzenia danych zmniejszą w praktyce koszty administracyjne raportowania.

Jednocześnie większość podmiotów objętych analizą kosztów i korzyści uważa, że ujawnienie informacji zgodnie ze standardami da im przewagę konkurencyjną. Szczególnie podkreślają tu większe prawdopodobieństwo wygrania przetargów, większą atrakcyjność dla nowych klientów, a także łatwiejszy dostęp do finansowania.

Odpowiednim przykładem są badania przeprowadzone w Rumunii w 2019 r. Pokazują one, że raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju prowadzi do lepszego rozwoju biznesu.

Mit 3: Europejskie standardy dodatkowo komplikują rozdrobniony system raportowania zrównoważonego rozwoju.

Prawda: Europejskie standardy unifikują i scalają system raportowania.

Standardy europejskie są zgodne ze wszystkimi głównymi inicjatywami międzynarodowymi, w tym TCFD (rekomendacje w zakresie sprawozdawczości finansowej dot. klimatu), GRI (Global Reporting Initiative), powstającymi wytycznymi w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz wytycznymi ONZ i OECD dotyczącymi należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Normy unijne są więc jednym narzędziem raportowania zarówno kwestii finansowych, jak również powodowanych przez przedsiębiorstwo skutków w świecie zewnętrznym (tzw. zasada podwójnej istotności).

Dzięki temu duże korporacje, które już raportują zgodnie ze standardami GRI czy TCFD, nie muszą przechodzić na zupełnie inny system, z którym nie miałyby żadnego doświadczenia.

Mit 4: Raportowanie ESG jest ważne tylko dla dużych firm, większość MŚP nie musi się nim zajmować.

Prawda: ESG dotyczyć będzie także małych i średnich firm znajdujących się w łańcuchach wartości oraz tych notowanych na giełdzie.

Duże przedsiębiorstwa już teraz postulują, aby MŚP dostarczały im dane ESG, takie jak emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 czy informacje o pochodzeniu materiałów i ich przetwarzaniu. Dotyczy to mniejszych firm, które są częścią łańcuchów wartości dużych firm z obowiązkami sprawozdawczymi. Firmy, które są w stanie dostarczyć te dane, zyskają przewagę wśród klientów. Pod względem legislacyjnym obowiązek składania sprawozdań będą musiały składać wyłącznie MŚP notowane na giełdzie.

Mit 5: Raportowanie ESG nie będzie miało zastosowania do większości firm jeszcze przez kilka lat.

Prawda: Obowiązkowe raportowanie będzie wprowadzane stopniowo od 2024 do 2026 roku, w zależności od wielkości i rodzaju firmy.

Pierwotnie CSRD miała wejść w życie do 2023 roku dla wszystkich dużych firm w UE. Dyrektywa ostatecznie jednak przesunęła terminy i przewiduje stopniowe wprowadzanie raportowania według nowych zasad:

- od 2024 r. dla dużych spółek giełdowych zatrudniających ponad 500 osób;

- od 2025 r. dla innych dużych spółek giełdowych i nienotowanych na giełdzie zatrudniających ponad 250 osób;

- od 2026 r. dla notowanych małych i średnich spółek z dwuletnim okresem zwolnienia.

Zalecamy jednak przedsiębiorcom rozpoczęcie raportowania wcześniej, nim wymuszą to na nich przepisy. Z naszego doświadczenia wiemy, że zbieranie danych i wdrażanie procesów zajmuje firmom sporo czasu. Pierwszy raport nie musi być idealny, o ile zostanie przygotowany w sposób rzetelny - służy głównie firmom do identyfikacji luk i usprawnienia procesów zbierania danych.

Dodatkowo w nadchodzących latach zostanie udostępnionych ze środków unijnych ponad pół biliona euro, aby pomóc osiągnąć do 2030 r. krajom i przedsiębiorcom cele klimatyczne i środowiskowe. Państwa i firmy, które zwlekają z wprowadzeniem raportowania ESG, znajdą się w niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do zrównoważonego finansowania z puli tych środków.

Zdobądź przewagę w raportowaniu ESG

Pomagamy firmom stać się liderami w dziedzinie ESG, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie strategii i raportowanie ESG czy wdrożenie minimalnych gwarancji. W zakresie obliczania śladu węglowego współpracujemy z Frank Bold Advisory w Republice Czeskiej.

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ