Jakie dane przedsiębiorcy powinni raportować w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów technicznych i przygotowaliśmy kompleksowe zestawienie wymogów dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z przygotowywanymi regulacjami unijnymi.
Podsumowaliśmy, jakie dane ESG zgodnie z nowymi przepisami będą dla przedsiębiorstw, banków i inwestorów kluczowe w strategii zrównoważonego rozwoju i zarządzaniu nim, a także w obszarze zmian klimatycznych, środowiska, zrównoważonych działalności, pracowników i łańcuchów dostaw, należytej staranności (due diligence) w odniesieniu do istotnych negatywnych skutków oraz środków przeciwdziałających korupcji.
W kompleksowym zestawieniu podsumowujemy wymogi rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD, zmiana dyrektywy w sprawie raportowania informacji niefinansowych) oraz taksonomii.
Do tej pory obowiązek raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju dotyczył tylko dużych notowanych na giełdzie spółek, banków i firm ubezpieczeniowych zatrudniających ponad 500 pracowników. Przedstawiony nowy projekt dyrektywy w sprawie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) z kwietnia 2021 roku rozszerza ten obowiązek na wszystkie duże spółki oraz na wszystkie małe, średnie i duże spółki giełdowe z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw.
Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju muszą być również raportowane przez inwestorów i innych uczestników rynku finansowego zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR). Zasady dla przedsiębiorstw i inwestorów uzupełnia rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tzw. taksonomia. W celu wyjaśnienia konkretnych szczegółów technicznych i kryteriów zostaną również opracowane standardy zarówno dla SFRD, jak i taksonomii.
Projekty tych standardów i zasad są klarownie przedstawione i podsumowane w przygotowanym przez nas zestawieniu, które zostanie do Ciebie wysłane po uprzedniej rejestracji.

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ