Strategia REPowerEU przyspiesza zieloną transformację

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, Komisja Europejska opublikowała pod koniec maja plan REPowerEU, który ma na celu rozwiązanie kryzysu cen paliw i bezpieczeństwa energetycznego. REPowerEU zwiększa tempo zielonej transformacji i potwierdza, że droga do zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa leży w jak najszybszym przejściu na odnawialne źródła energii.
Masowe inwestycje w projekty ekologiczne to jeden z kluczowych filarów planu. Osiągnięcie celów REPowerEU będzie wymagało dodatkowych inwestycji w wysokości 210 miliardów euro ze źródeł prywatnych i publicznych do 2027 roku.
Ponad połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na projekty związane z energią odnawialną i infrastrukturą wodorową. Około jednej piątej – na odchodzenie przedsiębiorstw od paliw kopalnych. 
– Zielona transformacja jest pragmatycznym krokiem dla biznesu. Wyraźnie widać, że niestabilność cen energii z paliw kopalnych ma największy wpływ na przedsiębiorstwa, które nie inwestują w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii – powiedział Filip Gregor z Frank Bold.
Jego zdaniem przedsiębiorstwa mogą obniżać ryzyko płynące z wzrostu cen energii proaktywnie podchodząc do własnej transformacji w zmieniającej się gospodarce. – Raportowanie danych ESG dotyczących zrównoważonego rozwoju pomoże przedsiębiorstwom uzyskać lepszy dostęp do finansowania i zwiększyć konkurencyjność – dodał Gregor.
Przedsiębiorstwa, które proaktywnie podchodzą do transformacji, są w stanie zaoszczędzić na kosztach energii inwestując w źródła odnawialne, a jednocześnie mają lepszy dostęp do prywatnego finansowania i dotacji. Na przykład czeskiej części międzynarodowej firmy Lidl udało się ostatnio pozyskać dziesiątki milionów koron z czeskiego Funduszu Modernizacyjnego na instalację paneli fotowoltaicznych.  
Korzyści płynące z postawienia na zrównoważony rozwój pokazuje przykład holenderskiej firmy CTP, która na początku 2022 roku wyemitowała zielone obligacje o wartości 700 mln euro, zabezpieczone certyfikatem zrównoważonego budownictwa BREEAM, co zapewniło jej tańszy dostęp do kapitału.
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat możliwości, jakie niesie zielona transformacja? Skontaktuj się z nami. 

Przedsiębiorstwa, które zaniedbują zrównoważony rozwój wypadną z rynku

Chociaż plan REPowerEU koncentruje się przede wszystkim na sektorze energetycznym, to w jego ramach planuje się także wsparcie przyspieszonego przekwalifikowania pracowników w kierunku zielonych zawodów oraz pobudzenie łańcuchów wartości w zakresie produkcji kluczowych materiałów i technologii związanych z transformacją.
Plan Komisji potwierdza, że wojna rosyjska na Ukrainie nie podważyła celów Zielonego Ładu, a raczej je wzmocniła, oraz że tempo zielonej transformacji ulegnie przyspieszeniu. Na przykład Niemcy już przyspieszyły o pięć lat osiągnięcie celu 100% energii ze źródeł odnawialnych: cel na rok 2040 stał się celem na rok 2035.
Ponad 100 europejskich liderów biznesu w liście otwartym wezwało niedawno UE do przyspieszenia transformacji. Przedsiębiorstwa postrzegają transformację gospodarki zarówno jako szansę, jak i konieczność, by uniezależnić się od Rosji.

Nadchodzi rozkwit energetyki odnawialnej

Główne działania w ramach planu EU REPower obejmują oszczędność energii, dywersyfikację dostaw energii oraz przyspieszone wprowadzanie energii odnawialnej:
  • Zmniejszenie o 13% zużycia energii elektrycznej do 2030 r. (w porównaniu z pierwotnym celem zmniejszenia o 9%).
  • 45% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2030 (w porównaniu z pierwotnym celem 40%).
  • Ponad dwukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej elektrowni słonecznych do 2028 r.
  • Panele słoneczne na wszystkich nadających się do tego budynkach publicznych i komercyjnych do 2025 roku, na nowych budynkach mieszkalnych do 2029 roku.
  • Uznanie projektów dotyczących energii odnawialnej za leżące w interesie publicznym i skrócenie procesu wydawania pozwoleń.
  • Większe wykorzystanie pomp ciepła, energii geotermalnej i kolektorów słonecznych.
  • Mocne przyspieszenie budowy elektrowni wiatrowych.
  • Zobowiązanie państw do wyznaczenia w ciągu roku obszarów rozwoju energetyki odnawialnej.
  • Przyspieszenie wykorzystania wodoru w sektorze energetycznym.
  • Zapewnienie wystarczającej podaży surowców do produkcji i rozwoju odnawialnych źródeł energii w UE.

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ