Zielone obligacje: nowy, obiecujący sposób pozyskiwania kapitału dla inwestorów

Jednym z ważnych aktualnych trendów w świecie biznesu jest transformacja gospodarki w kierunku działań zrównoważonych, które coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowania inwestorów i banków, którzy postrzegają je jako znaczące możliwości inwestycyjne. Jednym z mechanizmów tego trendu są tzw. zielone obligacje i zielone kredyty.

Jaka jest różnica między zielonymi obligacjami a zwykłymi obligacjami?

Celem zielonych obligacji i kredytów jest wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska, w szczególności poprzez łagodzenie lub adaptację do zmian klimaty oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej. Środki pozyskane ze sprzedaży zielonych obligacji są przeznaczone na określony cel i mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie projektów, które spełniają międzynarodowe standardy zielonych obligacji.
Może to być na przykład projekt w zakresie oszczędzania energii, budowa budynków pasywnych, budowa elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne lub inwestycje w technologie, które w znacznym stopniu ograniczają negatywny wpływ produkcji przemysłowej.
Zaletą zielonych obligacji i kredytów jest między innymi ich atrakcyjność marketingowa. Etykieta "zielone obligacje" w połączeniu z argumentem, że środki są inwestowane w trwale zrównoważone projekty, pozwala emitentom zaoferować inwestorom niższe oprocentowanie, ponieważ zrównoważony charakter projektu gwarantuje inwestorom długoterminowy zwrot inwestycji.

UE oferuje inwestycje dla przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Wydaje się, że to właśnie zielone obligacje i kredyty staną się w najbliższej przyszłości jednym z narzędzi przyciągania przez przedsiębiorstwa większej liczby europejskich inwestycji. Do końca bieżącego roku zostanie przyjęta nowa dyrektywa w sprawie raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju (zmiana obecnej dyrektywy w sprawie raportowania informacji niefinansowych), wraz ze szczegółowymi standardami, a także wejdzie w życie przygotowywane rozporządzenie UE w sprawie taksonomii zrównoważonych działań i związanych z nią kryteriów, służących określeniu, które działania mające na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu spełniają warunki rozporządzenia.
Banki i inwestorzy instytucjonalni będą zobowiązani do raportowania procentowanego udziału inwestycji w zrównoważone aktywa zgodnie z wymogami taksonomii oraz certyfikowanych zielonych obligacji już od 1 stycznia 2022 roku. Spodziewamy się zatem zwiększonego zainteresowania tego typu instrumentami inwestycyjnymi również ze strony inwestorów prywatnych.
"Europejski Zielony Ład przekształca rynki finansowe i daje pierwszeństwo dla inwestycji, które mają zapewnić zrównoważony rozwój gospodarki UE. Popyt na zielone inwestycje rośnie w ogromnym tempie, ale firmy mogą uzyskać inwestycje tylko na podstawie dostarczonych przez siebie danych ESG." - tłumaczy Pavel Franc, CEO Frank Bold.
Oprócz atrakcyjności marketingowej nacisk na przekształcanie strategii korporacyjnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju rośnie więc także ze względu na rozszerzenie dostępnych możliwości i szans biznesowych. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w Instrumencie na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility), który oferuje 30% tego wsparcia za pośrednictwem zielonych obligacji, jak i w długoterminowym budżecie UE. Z tego budżetu UE planuje przeznaczać 500 miliardów euro rocznie na zrównoważone inwestycje.

Frank Bold obecny w procesie legislacyjnym

Przedsiębiorcy, którzy potrafią sprostać wymaganiom, zyskają znaczną przewagę w zakresie dostępu do kapitału i oszczędzania kosztów jego uzyskania. Partnerom, którzy chcą być pierwsi na rynku, jesteśmy gotowi pomóc w uzyskaniu potrzebnych certyfikatów dla ich portfolio i projektów, w emisji certyfikowanych obligacji i w komunikacji tych standardów wobec inwestorów.
Jako koordynatorzy Alliance for Corporate Transparency, eksperci Frank Bold aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia nowych regulacji unijnych, a tym samym są na bieżąco z aktualnym rozwojem sytuacji. Regularnie co miesiąc przygotowujemy artykuły, podsumowujące najważniejsze kwestie dotyczące raportowania niefinansowego i zrównoważonych finansów.
Analizy wykazały bardzo niską znajomość przez przedsiębiorstwa kluczowych danych z obszaru ESG.
Ostatnie analizy opublikowane w ramach Alliance for Corporate Transparency wykazały bardzo niską znajomość przez przedsiębiorstwa kluczowych danych z obszaru ESG, które muszą one monitorować, chcąc odnieść sukces w nadchodzącej dekadzie (w 2019 roku Alliance przeanalizował raporty niefinansowe 1000 europejskich przedsiębiorstw, a w 2020 roku raporty 300 przedsiębiorstw z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, działających w sektorach kluczowych dla transformacji gospodarczej).
W oparciu o wyniki badań zaproponowaliśmy w jaki sposób należy poprawić prawodawstwo, aby ułatwić przedsiębiorstwom pracę z danymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i zapewnić raportowanie istotnych i porównywalnych informacji, które są niezbędne do podejmowania decyzji przez inwestorów i banki w zakresie wspierania zrównoważonych działań. Propozycje te zostały uwzględnione w projekcie nowej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ