ESG do szuflady? Wręcz przeciwnie – wojna w Ukrainie zwiększa pilność zielonej transformacji

Wojna w Ukrainie wyraźnie pokazuje, że obecne uzależnienie Europy od paliw kopalnych z Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego i stwarza poważne ryzyko gospodarcze. Drogą do zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa jest przyspieszenie przejścia na odnawialne źródła energii (OZE).  
Zielony Ład ma w tym względzie absolutnie kluczowe znaczenie. Obecna sytuacja powinna znacznie przyspieszyć przejście na odnawialne źródła energii. W odpowiedzi na wojnę Niemcy ogłosiły już, że przyspieszą o pięć lat realizację swojego celu, jakim jest osiągnięcie 100 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych. Cel na rok 2040 stał się celem na rok 2035, co dla Niemiec oznacza podwojenie mocy elektrowni wiatrowych do 110 GW i potrojenie mocy elektrowni słonecznych.  
Plan Komisji Europejskiej REPowerEU, mający na celu zmniejszenie zależności od Rosji, również wskazuje potrzebę szybszego przejścia na OZE, a także podkreśla: 
  • Znaczenie oszczędności energii w budynkach. 
  • Dekarbonizację europejskiej gospodarki – przyspieszenie przejścia na OZE i wodór odnawialny oraz wzmocnienie zdolności produkcyjnych w zakresie technologii niskoemisyjnych. 
  • Przyspieszenie wydawania zezwoleń na projekty związane z energią odnawialną oraz poprawę infrastruktury sieciowej. 
  • Podwojenie ambicji UE w zakresie biometanu do 35 mld m3 rocznie do 2030 r. 
  • Przyspieszenie produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych – zwiększenie importu o 10 mln ton oraz dodatkowa produkcja w UE w wysokości 5 mln ton wodoru ze źródeł odnawialnych. 
Kluczowym elementem tej przyspieszonej transformacji jest potrzeba znacznego zmniejszenia zużycia energii. Przełoży się to na wymagania dotyczące maksymalnej oszczędności energii, zwłaszcza w sektorze budynków, który odpowiada za 30 proc. całkowitego zużycia energii. 
Oprócz szybszego i bardziej znaczącego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej, obecnie kładzie się nacisk na rozwiązanie tej sytuacji poprzez dywersyfikację dostawców gazu i budowę nowych terminali gazu skroplonego.  
Pełne wdrożenie pakietu "Fit for 55" zmniejszyłoby nasze roczne zużycie gazu ziemnego o 30 proc. do 2030 roku, co odpowiada 100 mld m3. Dzięki środkom przewidzianym w planie REPowerEU moglibyśmy wycofać z użycia co najmniej 155 mld m3 gazu kopalnego, co odpowiada ilości gazu importowanego z Rosji w 2021 roku. 

Harmonogram tworzenia przepisów ESG dla przedsiębiorstw nie ulega zmianie 

Aby UE mogła zagwarantować przepływ środków finansowych na działania, które faktycznie przyczyniają się do realizacji Zielonego Ładu, przedsiębiorstwa muszą przekazywać wiarygodne dane ESG, na podstawie których instytucje finansowe mogą podejmować świadome decyzje. Mają to zapewnić CSRD oraz taksonomia UE – klasyfikacja działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Inwestycje ESG koncentrują się w dużej mierze na energii odnawialnej i mają na celu uniezależnienie przedsiębiorstw europejskich od paliw kopalnych, a tym samym od Rosji. 
Obecnie wyraźnie widać, że ceny energii pochodzącej z paliw kopalnych mocno uderzą w przedsiębiorstwa, które nie inwestują w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Przechodząc na OZE, przedsiębiorstwa mogą zapobiec dalszym zagrożeniom i przygotować się na nieuniknione zmiany w przepisach.

Do pobrania praktyczny podręcznik na temat ESG

Przejrzeliśmy setki stron dokumentów prawnych i technicznych dotyczących ESG. Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać zrozumiałe i czytelne podsumowanie. Dzięki rejestracji będziesz otrzymywać też dodatkowe informacje dot. ESG. Podręcznik jest dostępny w języku angielskim.

Zarejestruj się

JAK MOŻEMY POMÓC

Jak odnieść sukces w pozyskiwaniu kapitału?Zacznij niezwłocznie zbierać i przetwarzać dane ESG, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań i wymagań. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie ESG i zielonego finansowania zdobędziesz przewagę.

ESG rating

Rating ESG

Pomagamy funduszom nieruchomości w realizacji nowych inwestycji. Ułatwiamy proces przejścia portfolio lub jego części na nowe standardy.

WIĘCEJ

Zielone finansowanie

Przygotujemy przedsiębiorstwa deweloperskie do procesu uzyskania zielonego finansowania.

WIĘCEJ
Zelené dluhopisy - zajistíme celou emisi dluhopisů.

Zielone obligacje

Zielone obligacje pozwalają na zdobycie kapitału przy niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie zwrotu. Przygotujemy cały proces emisji obligacji.

WIĘCEJ